Tìm sản phẩm

Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC BẢO HÀNH:

  • Bảo hành đánh bóng làm mới sản phẩm miễn phí 12 tháng kể từ ngày mua hàng.
  • Bảo hành làm sạch sản phẩm miễn phí vĩnh viễn.
  • Bảo hành khi sản phẩm bị rớt đá: miễn phí tiền công gắn đá khi bảo hành.

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH:

  • Quá thời hạn bảo hành ghi trên phiếu bảo hành.
  • Phiếu bảo hành bị rách, bị sửa, hoặc không xác định được.

Sản phẩm không được bảo hành khi bị gãy, đứt, móp méo trong quá trình sử dụng hoặc do tác động bên ngoài.